Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Korpipaatsama suojaa asiakkaidensa yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tällä tietosuojaselosteella kerrotaan palvelujemme käyttäjille kuinka heidän henkilötietojaan käsitellään. Kun asiakas käyttää yrityksen palveluita, hän hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot. Kerätyt asiakastiedot voidaan eritellä käyttäjän itsensä antamiin sekä kävijäanalytiikasta kerättyihin tietoihin.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä:
Korpipaatsama Y-tunnus: 1475157-7  Jaana Hirsjärvi, Palolammenkuja 4 as 5, 41290 Kangashäkki.
Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä saa lisätietoja pyytämällä tietojen tarkistusta sähköpostilla jaana.hirsjarvi@korpipaatsama.net

Mitä tietoja asiakkaasta kerätään?

Käyttäjän itsensä antamat tiedot:

  • tunnistamistiedot, kuten etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • palvelujen käytöstä analytiikan avulla kerätyt tiedot

Verkkosivuston selaustiedot ja päätelaitteen tunnistetiedot:

  • tietojen päälähde on asiakas itse, pääsääntöisesti näkyvät vain käyttäjämäärätiedot joita ei tallenneta

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

  • käytettävän ja turvallisen palvelun tuottamiseen
  • asiakkuuden ylläpitämiseen
  • pakollisiin viranomaisilmoituksiin

Miten tiedot säilytetään ja suojataan? 

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, luovuttamiselta, muuttamiselta, siirtämiseltä ja muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Asiakastietoja käsitellään ja säilytetään yrityksen omissa toimitiloissaan ja tiedot on suojattu asianmukaisesti tietomurtoja vastaan.

Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kuka käsittelee henkilötietoja?

Asiakastietoihin on pääsy vain yrityksen omistajalla.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään vain tarvittavan ajan, jotta voimme käyttää niitä tässä selosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Lisäksi joitain tietoja säilytetään kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden ja velvollisuuksien toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen todistamiseksi.

Asiakkaan häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa pyynnöstä ja tietoa ei enää käytetä tässä selosteessa listattuihin tarkoituksiin niiltä osin kuin poistopyyntö ei ole ristiriidassa lain vaatimusten kansa.

Lainsäädäntö asettaa osalle asiakastiedoista velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. kirjanpitolaki määrittelee pidempiä säilytysaikoja kirjanpitoaineistoille

Millaisia oikeuksia asiakkaalla on?

Asiakkaalla on oikeus:

Saada tulosteet tietojärjestelmästä löytyvistä henkilötiedoista. Pyytää itseä koskevien henkilötietojen poistamista tai oikaisemista, sekä tietyin edellytyksin pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Jos asiakastietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen (esim. markkinointilupa), asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Evästeet (cookies)

Korpipaatsama voi käyttää verkkosivuillaan evästeitä. Evästeet ovat käyttäjän laitteen internetselaimen ja palvelimen välisiä tekstitiedostoja. Evästeitä käytetään mm. asiakkaan kirjautumisen ylläpitämiseen ja tulevaisuudessa ostoskorin toimintoihin. Asetetut evästeet säilyvät käyttötarpeesta riippuen selaimessa muutamasta tunnista muutamaan päivään.


Yhteydenotto

Voit olla yhteydessä tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä:

jaana.hirsjarvi@korpipaatsama.net

Korpipaatsama Y-tunnus: 1475157-7 Palolammenkuja 4 as 5 41290 Kangashäkki

Päivitetty 2/2023