Isännöintipalvelut


Pienet taloyhtiöt, kulut kurissa

Isännöin tällä hetkellä pienten uudiskohteiden hallintoa. Kun taloyhtiöt ovat pieniä, pitää kulujenkin olla.

Palveluun kuuluu kiinteistöjen aktiivinen kulujen seuranta ja laskutus, mm. veden- ja sähkönkulutus mittarilukemien perusteella, lämmityskulujen hallinta jne. Kiinteistön palo- ja pelastussuunnitelmat, kunnossapitosuunnitelman laadinta ja seuranta, alan ohjeistuksen ja lainsäädännön seuraaminen ja tunteminen, osallistuminen yhtiö- ja vuosikokouksiin, sekä haluttaessa hallituksen kokouksiin. Isännöitsijän tehtävänä on huolehtia taloyhtiön asiakaspalvelusta, asukas- ja avainturvallisuudesta, neuvoa ja tukea taloyhtiön hallituksen työskentelyä, huolehtia taloyhtiölle tuottavien yritysten ja palvelujen ajanmukaisuudesta, laadusta ja toimia yhteyshenkilönä palveluntuottajiin. Isännöitsijä huolehtii myös taloyhtiön vakuutuksista ja rahoitukseta. Avustan pöytäkirjojen, sähköisten rakennuslupa-asioiden ja muiden toimistotöiden hallinnassa ja toimin tarvittaessa kokousten sihteerinä. Isännöitsijänä varmistan, että taloyhtiön hallituksen tekemät päätökset ovat osakkaille ja asukkaille yhdenvertaisia ja lainmukaisia. 

Yhteistyökumppanin kautta järjestyvät myös kirjanpitotyöt.

Kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on taloyhtiön hallituksen keskeisin tehtävä ja sen järjestämisestä vastaa isännöitsijä. Talouden tunnuslukujen seuraaminen varmistaa oikean käsityksen taloyhtiön tuloksesta ja taloudellisesta tilasta. Hyvin hoidettu taloyhtiö säilyttää arvonsa ja kiinnostavuutensa osakkeiden myyntitilanteessa. Kauttani myös saa myös asemapiirrustukset, rakennuslupahankkeet, sähköinen lupa-asiointi, ilmakuvaukset ja asunnon esittelykuvaukset edullisesti.

Ota yhteyttä, räätälöidään kustannustehokas palvelu asunto-osakeyhtiöllenne.


Päivitetty: 3/2023

Huoneistotietojärjestelmä on käytössä, onko taloyhtiösi valmis ottaamaan järjestelmän käyttöön?

Osakekirjat muuttuvat sähköisiksi, mikä isännöitsijää mietityttää?

Julkaisuajankohta 8.7.2022 13.21 TIEDOTE

Isännöintiala on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä huoneistotietojärjestelmää, jonka päätavoite on luotettavasti ja kattavasti turvata tieto suomalaisten suurimmasta omaisuuserästä eli asunto-osakeyhtiöiden omistuksista. Muutos koskettaa noin 1,5 miljoonaa suomalaista, joilla on osakekirja pankissa tai piirongin laatikossa.

Tällä hetkellä noin 10 000 taloyhtiötä Suomen 90 000 yhtiöstä on huoneistotietojärjestelmässä. Alkuvaiheen lastentaudit on saatu korjattua ja huoneistotietojärjestelmä on valmis sekä vastaanottamaan taloyhtiöiden osakeluetteloiden siirrot, että tarjoamaan tietopalvelua rajapintojen kautta isännöintiyrityksille.

Onko ihmisten omaisuus turvassa, kun paperisista osakekirjoista luovutaan?

Yksi isännöitsijöiden toistuvista kysymyksistä on liittynyt huoneistotietojärjestelmän tietoturvaan. Lain mukaan huoneistotietojärjestelmän suurin hyöty liittyy siihen, että paperisten osakekirjojen katoamisen tai tuhoutumisen riski poistuu, kun tiedot ovat sähköisessä muodossa. Maanmittauslaitos huolehtii siitä, että järjestelmä toimii sekä normaalioloissa että häiriötilanteissa.

Koska huoneistotietojärjestelmä sisältää tietoja ihmisten omaisuudesta, järjestelmän turvallisuustaso on korotettu. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että järjestelmän verkko-, palvelin- ja laiteympäristöt on kahdennettu, häiriötilanteita varten harjoitellaan säännöllisesti ja järjestelmälle on tehty häiriötilanteita varten toipumissuunnitelma. Lisäksi järjestelmää tietoturvatestataan säännöllisesti.

Tiedon saatavuus ja liikkuvuus paranevat

Isännöitsijät ovat myös pohtineet myös sitä, uskaltaako 'kelkkaan hypätä' jo nyt, eli kulkeeko tieto molempiin suuntiin eli myös huoneistotietojärjestelmästä takaisin isännöitsijälle? Kun taloyhtiö on siirtynyt huoneistotietojärjestelmään, isännöitsijältä jää monta työvaihetta pois esimerkiksi asuntokauppojen yhteydessä. Toisinaan monimutkaisetkin omistajaselvitykset hoitaa jatkossa Maanmittauslaitos. Samoin varainsiirtoverojen valvonta ostajien osalta jää pois isännöinnin tehtävistä.

Isännöitsijä ja taloyhtiö saavat haettua tietoa huoneistotietojärjestelmästä joko sähköisesti tai perinteisesti tulosteina asiakaspalvelusta. Tiedon saatavuus ja liikkuvuus ovat kehittämisen peruspilareita eli syy, miksi tieto kannattaa standardoida, rakenteistaa ja viedä huoneistotietojärjestelmään. Näin tieto on saatavilla yhtenevässä, helposti käsiteltävässä muodossa.

Omistuksen rekisteröinti onnistuu nyt reilussa viikossa

Isännöitsijöillä on ollut huolia omien asiakkaidensa eli taloyhtiöiden ja osakkeenomistajien palveluihin liittyen. Kun taloyhtiön osakeluettelo on siirretty Maanmittauslaitokselle, tarvitaan toimia myös osakkeenomistajilta. Osakkaiden tulee hakea omistuksensa rekisteröintiä sähköiseen muotoon ja toimittaa paperinen osakekirja mitätöitäväksi Maanmittauslaitokselle.

Omistusten kirjaamisessa oli aiemmin ruuhkaa ja osakkeenomistajat, asunnon ostajat ja isännöitsijät joutuivat odottamaan pitkäänkin tietoa ja varmistusta omistusten rekisteröinneistä. Maanmittauslaitos on tehnyt lukuisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi ja tuloksia on nähtävissä. Kirjaamisajat ovat lyhentyneet noin viikon mittaisiksi. Monia muita käytännön kysymyksiä on ratkottu ja vastauksia näihin löytyy osakehuoneistorekisteri.fi-sivustolta, jonne on koottu näitä yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia.

Millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia huoneistotietojärjestelmä voisi tuoda isännöintialalle?

Uusien taloyhtiöasiakkuuksien haltuunotto helpottuu, kun pohjatiedot saadaan suoraan sähköisenä järjestelmästä eikä tietoa tarvitse manuaalisesti kopioida mapeista ja papereista. Pienemmille taloyhtiöille huoneistotietojärjestelmä voi tarjota tietovaraston, jossa tiedot ovat paremmin tallessa ja turvassa kuin esim. mapissa pannuhuoneen nurkassa. Maanmittauslaitoksen ja eri sidosryhmien tiiviin yhteistyön myötä syntynee myös täysin uusia liikeideoita. Kannustamme ja autamme mielellämme isännöintialaa matkalla sähköiseen maailmaan.


Lisätiedot

Johtaja Janne Murtoniemi, 040 710 8862, janne.murtoniemi@maanmittauslaitos.fi


1.1.2019 Uudet yhtiöt (perustettu 1.1.2019 jälkeen)

  • Uusien yhtiöiden perustaminen sekä yhtiöjärjestyksen muuttaminen PRH:n sähköisessä palvelussa
  • Osakeluettelon ja osakehuoneistotulosteen tilaaminen MML:n asiakaspalvelusta
  • Osakehuoneistojen omistuksen ja panttauksen rekisteröintihakemus sekä RS-rajoituksen merkitsemisilmoitus suomi.fi-palvelussa olevilla hakemuslomakkeilla

Helmikuu 2019

  • Uusien yhtiöiden tiedot siirtyvät automaattisesti kaupparekisteristä huoneistotietojärjestelmään

1.5.2019 Vanhat yhtiöt (perustettu ennen 1.1.2019)

  • Osakeluetteloiden siirto huoneistotietojärjestelmään MML:n tarjoamalla asiointipalvelulla osakehuoneistorekisteri.fi-sivustolla
  • Osakeluettelon ja osakehuoneistotulosteen tilaaminen MML:n asiakaspalvelusta myös vanhoista yhtiöistä
  • Osakehuoneistojen omistuksen, panttauksen ja rajoituksen rekisteröintihakemus suomi.fi-palvelussa olevilla hakemuslomakkeilla myös vanhoista yhtiöistä
  • LÄHDE: ASREK


Tulorekisteri käyttöön vuonna 2019

Ensi vuoden alussa käyttöön tuleva tulorekisteri tuo muutoksia myös asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden palkan- ja palkkioiden maksuun. Tammikuun 2019 alusta lähtien riittää, että ilmoitus maksetuista palkoista ja palkkioista tehdään vain yhteen paikkaan eli uuteen tulorekisteriin. Ilmoittamisen aikataulu kuitenkin nopeutuu, sillä tammikuusta lähtien ilmoitus on annettava jo viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Ilmoitus on pääsääntöisesti annettava sähköisesti.


Taloyhtiön on ilmoitettava tulorekisteriin myös taloyhtiön hallituksen jäsenille maksetut kokouspalkkiot. Jos taloyhtiö maksaa hallituksen jäsenille kustannusten korvauksia esimerkiksi oman puhelimen käytöstä tai kilometrikorvauksia, myös nämä korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin.

Isännöitsijän palkkiot ja remonteista maksetut korvaukset on ilmoitettava, jos isännöitsijä tai remonttipalvelua tarjoava yritys tai henkilö ei ole ennakkoperintärekisterissä. Taloyhtiö voi tarkastaa ennakkoperintärekisteriin kuulumisen yhtiötietojärjestelmän sivuilta.


Kaupparekisterin tiedot ajantasalle

Ilmoituksen maksetuista palkoista ja palkkioista sekä korvauksista voi tehdä tulorekisteriin esimerkiksi isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja. Ilmoituksen tekeminen edellyttää, että ilmoittajalla on yhtiöjärjestyksen mukaan nimenkirjoitusoikeus ja että henkilö on merkitty yhtiön tietoihin kaupparekisterissä.

Nyt kannattaa tarkastaa, ketkä voivat tehdä ilmoituksen taloyhtiösi puolesta ja varmistaa, että kaupparekisterimerkinnät ovat kunnossa ja ajantasalla.

Ilmoitusvelvollisuus maksetuista palkoista ja palkkioista koskee asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden lisäksi myös kiinteistöjä omistavia yhdistyksiä ja säätiöitä

Taloyhtiöiden osakkaille ohje asbestikartoituksista

Isännöintiala haluaa auttaa taloyhtiöiden osakkaita ymmärtämään asbestilain vaatimukset. Isännöintiliiton ja Kiinteistöliiton ohje neuvoo, mitä velvollisuuksia osakkaalla on huoneistoremontin valmistelussa.

Isännöintiala on huolissaan taloyhtiöiden osakkaiden epätietoisuudesta asbestilain soveltamisessa. Kotiremonttiin ryhtyvä osakas voi laittaa vaakalaudalle sekä terveytensä että asuntonsa arvon, jos hän jättää asbestilain velvollisuudet huomioimatta.

Isännöitsijät haluavat estää tilanteen, että osakkaat jättävät remontit joko tekemättä tai eivät ilmoita niistä taloyhtiölle asbestikustannusten pelossa.

Isännöintiala muistuttaa, että jos remontissa kajotaan taloyhtiön vastuulla oleviin rakenteisiin, remontista on aina ilmoitettava taloyhtiölle. Tämä on sekä taloyhtiön että osakkaiden etu.

Jos osakas esimerkiksi jättää ilmoittamatta kylpyhuoneremontistaan taloyhtiölle, remontissa on suurempi virheiden riski. Kun taloyhtiöltä puuttuu tietoa, epäselvyydet kustannusten jaosta taloyhtiössä lisääntyvät ja voivat johtaa turhiin riitoihin.

Asunnon remontit merkitään isännöitsijäntodistukseen, jolla on suuri merkitys asuntokaupassa. Puuttuvat dokumentit laskevat asunnon arvoa ja vaikeuttavat myyntiä.

Uusi asbestilaki tuli voimaan jo 1.1.2016. Uuden lain mukaan asbesti on aina kartoitettava kaikista purettavista materiaaleista, jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1994.

Osakkaan asbestiohje

Ohjeen on laatinut yhteistyössä työryhmä, johon kuuluivat Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto ja Matinkylän Huolto Oy.